logo
   
 

BOŽIĆNA DRVCA

  • Zašto kupiti pravo božićno drvce!

U ovo doba ekološke osviještenosti kupci sve više pokazuju interes za prava , prirodna božićna drvca (jela, smreka), Zašto!!!
Božićna drvca štite zalihe vode, osiguravaju zaklon divljim životinjama, često se uzgajaju na tlu na kojem se inače ne bi mogle uzgajati ostale kulture, doprinose atmosferi absorbirajući ugljikov dioksid i ostale štetne plinove, istodobno otpuštajući kisik. To naočito pomaže u sprečavanju zagrijavanja zemljine atmosfere i nastanku "efekta staklenika".
Jedna ral (oko 5000 metara kvadratnih) zasađena crnogoricom proizvede dovoljno kisika za dnevne potrebe 18 ljudi.

EKOLOŠKI PRISTUP

Prava božićna drvca koje proizvodimo su u potpunosti reciklirajuća i organska te se kao takva smatraju boljima za okoliš od onih pri čijem je uzgoju korištena velika količina pesticida. Umjetna drvca se uglavnom proizvode od toksičnog materijala - PVC-a koji se stabilizira olovom i nisu biorazgradiva.

Kad se umjetna božićna drvca odlože u prirodu negativno utječu na okoliš dugi niz godina. Svako božićno drvce koje posječemo ili iskopamo zamijenimo novom sadnicom. Božićno drvce je poljoprivredni proizvod , nije posječeno ili iskopano u šumi te na taj način nije narušena prirodna ravnoteža.


 
© 2008. KUHADA - Studio za Internet tehnologije